Buğday analizlerinde öncelikle fiziksel metodlar uygulanır. Bunlar nem, yabancı madde, bin dane, hektolitre gibi analizlerdir. Ayrıca hasat öncesi oluşabilecek süne, rastık, pas gibi hastalıklar ve tanelerdeki süne zararı tespit edilir. Ayrıca depolama sırasında oluşabilecek buğday biti, küflenme, kızışma kötü koku gibi kriterler de kontrol edilir.

Yeterli fiziksel özelliğe sahip buğday numunesi Brabender Quadrumat Junior değirmeninde öğütülerek yaklaşık % 70 randımanlı buğday unu elde edilir. Sonra protein kalite ve miktarının belirlendiği gluten index ve sedimentasyon testlerinin yanı sıra, enzim aktivitesini ölçen Falling Number ( Düşme Sayısı) testi yapılır.

Bunların yanısıra Farinograph,Extensograph ve Glutograph gibi reolojik analizler de yapılmaktadır.

GALERİ