Kalite ve Ürün Güvenliği Politikası

Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti. unvanı ile un sektöründe buğday unu ve buğday kepeğini hammadde olarak kullanan tüm gıda üreticilerine hizmet veren firmamızın Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası;

- Ürün kalitesini ve gıda güvenliğini işletmenin namusu olarak görmek,

- Yasaları, kanunları, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin şartlarını, iç ve dış hususlarda oluşabilecek şartları da göz önünde bulundurarak belirlenen bu şartlara uygun çalışmak, bu şartlar çerçevesinde sağlıklı ve güvenli ürünler üretmek,

- Yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlayarak sürekli iyileştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarını temin etmek,

- Tüm çalışanlarımıza ürün kalitesi ve güvenliği bilincini aşılayarak, Kalite ve Gıda Güvenliği Kültürü’nün yaygınlaşmasını sağlamak,

- Müşterilerimize ait spesifik ürünlerin spektlerine uygun ürünler üreterek tüm talep ve beklentilerini karşılamak,

- Standart ve güvenilir ürün için tüm sistemini sürekli güncellemek ve gereken teknolojik yenilikleri takip etmek,

- Hammaddenin temininden, işletmemizde üretilmesine, ambalajlanarak sevk edilmesine kadarki süreçlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ortamlarda üretim yaparak biyolojik, kimyasal, fiziksel ve alerjen risklerini en aza indirgemek,

- İç ve dış iletişim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek ve iletişimin öneminden tüm personelin haberdar olmasını sağlamak,

- Toru Un markasının sorumluluğu taşıyarak müşterilerimizin gıda güvenliği dahil tüm beklenti ve isteklerini zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen müşteri odaklı bir şirket olmak,

BANDIRMA HAS UN LTD. ŞTİ.’nin

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASIDIR.