Toru Un'da hammadde, her biri 1500 ton kapasiteye sahip, tam otomasyonlu 20 adet Amerikan Chief marka çelik silolarda saklanıyor. Toplam 30.000 ton saklama alanına sahip bu silolara buğday; taş, toz, toprak ve diğer yabancı maddelerden arındırılarak konuluyor.

Sistemin bu özelliği buğdayın temiz, daha uzun süre ve güvenli bir şekilde saklanmasına olanak sağlıyor. Havalandırma sistemi; stok sırasında oluşabilecek kızışma, bozulma, küflenme ve haşere oluşma riskini ortadan kaldırırken, silolar arası dolaşım sistemi de, homojen hammadde oluşturulmasını sağlıyor. Sistemin kapalı olması; kemirgen, yağmur suyu ve diğer zararlı etmenlerin buğdaya verebileceği zararların önüne geçiyor.

Hızlı alım kapasitesi sayesinde buğday, tedarikçisi bekletilmeden kısa bir zaman içinde boşaltılabiliyor. Çelik silo sisteminin hammadde kalite ve güvenilirliğini koruması, son ürün için önemlidir. Ayrıca sistem, buğday kalite ve miktarının yetersiz olduğu yıllarda, uzun süreli standart ve kalitesini koruyan hammadde saklama imkânı sağlamaktadır.

GALERİ